donut touch me

donut touch me

LOOK 1 :

donut touch medonut touch medonut touch medonut touch medonut touch medonut touch medonut touch medonut touch medonut touch me

I WAS WEARING

Zara black dress
New Look black high heels

LOOK 2 :

donut touch medonut touch medonut touch medonut touch medonut touch me

I WAS WEARING

Morgan pink dress
CHANEL black satin nailpolish